STRONA GŁÓWNA
 ● OGŁOSZENIA
 ● Ważne adresy w Gminie Stare Juchy
 ● Galeria zdjęć - Gmina Stare Juchy
 ● Turystyka - Stare Juchy
 ● Tourist information about community Stare Juchy /English/
 ● Agroturystyka - NOCLEGI
 ● Imprezy na sezon letni 2012 - Stare Juchy
 ● PRZEWODNIK PO IMPREZACH 2012 Woj. Warmińsko-Mazurskim
 ● Zakup zezwoleń wędkarskich
 ● Aktywny wypoczynek na Mazurach
 ● Informator Turystyczny
 ● Informacje o GCI
 ● Wykaz szkół średnich z regionu
 ● Wykaz uczelni wyższych
 ● Przetargi Urzędu Gminy
 @ Kontakt
 • ● Informator Turystyczny

  Parki krajobrazowe

  Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy wchodzi w skład województw : kujawsko -pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego. Jego powierzchnia wynosi aktualnie 27 765 ha, a strefy ochronnej 12 207 ha. Obszar Parku wyróżnia sę na nie przede wszystkich piękno tutejszego krajobrazu, o silnie zróżnicowanej rzeźbie i wielkiej zmienności form morfologicznych powierzchni ziemi.

  Mazurski Park Krajobrazowy obejmuje obszar połozony pomiędzy Mrągowem, Orzyszem, Piszem i Starymi Kiełbąkami, liczący 53 655 ha. Wokół Parku wyznaczono strefę ochronną o powierzchni 18 608 ha. Obszar przedstawia w całośći młody krajobraz polodowcowy, zawdzięczjący swoją współczesną budowę geomorfologiczną w głównej mierze działania lądu skandynawskiego i jego wód roztopowych.

   Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego obejmuje obszar 25 279 ha, w tym 62% stanowią lasy, 19% wody, 10% grunty orne, 9% inne użytki, otulina wynosi 17 776 a. Charakterystyczna jest tu typowa rzeźba młodoglacjalna reprezentowana przede wszystkim przez pagórki moreny czołowej, morenę denną, rozległe pola sandrowe i liczna zagłębienia po martwym lodzie, wypełnione wodami jezior.

   Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej zajmuje powierzchnię 14 620 a, jego otulina 8500 ha; leży na terenie gmin Gołdap i Dubieniki. Został utworzony w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych, krajobrazowych i rekreacyjnych tego obszaru.

   Welski Park Krajobrazowy o powierzchni 20 300 ha z otuliną 3953 ha leży w mezoregionie Garbu Lubawskiego, na terenie gmin: Lidzbark, Rybno, Płośnica i Grodziczno. Głównymi elementami rzeźby morenowe i kemowe oraz rynny subglacjalne.

   Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej o powierzchni 13 460 ha ze strefa ochronną liczącą 22 779 ha znajduje się na terenie gmin : Elbląg, Tplkmicko, Milejewo i Frąbork. Powierzchnię Parku w 50% pokrywają lasy, głównie bukowe z domieszką dębu, lipy i klonu. W otulinie przeważają użytki rolne, w granicach otuliny znajduje się też część Zalewu Wiślanego. Dzięki temu Park zawiera w swoich granicach leśne krajobrazy wyżynne i pejzaż morski.

   Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich został utworzony w celu ochrony bardzo urozmaiconej rzeźby, unikatowych walorów krajobrazowo- widokowych, bogatej ilościowo i zróżnicowanej gatunkowo flory i fauny, dużych wartości historyczno – kulturowych. Jego powierzchnia liczy 7484 ha., w tym 52% zajmują lasy, 39% użytki rolne, 9% inne użytki. Wokół Parku utworzono strefę ochronną o powierzchni 14 549 ha.

  Brodnicki Park Krajobrazowy, którego 31% tj. 4336 ha, leży w województwie warmińsko – mazurskim, pozostałą część zaś w województwie kujawsko – pomorskim, został utworzony  w  1985 r. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe Parku są uzupełnione przez zabytki kultury materialnej: wczesnośredniowieczne grodziska, obiekty sakralne i zespoły pałacowo – dworskie. Poznanie Parku umożliwiają szlaki turystyki wodnej, pieszej, rowerowej i konnej.

   

  Zabytki

   BARCZEWO - dawna synagoga neorenesansowa z końca XIX w., adaptowana w latach 1975 – 1977 na cele kulturalne

  BARTOSZYCE -  Brama Lidzbarska z XV w.

   

  CHWALĘCIN -  barokowy kościół odpustowy z początku XVIII w., z cennym późnobarokowym wystrojem wnętrza

   

  DOBRE MIASTO -         gotycka kolegiata z XIV/XVI w. Z gwiaździstym sklepieniem (drugi co do wielkości zabytkowy kościół na Warmii – po katedrze fromborskiej)

   

  DZIAŁDOWO -    zamek krzyżacki z XIV w.

   

  ELBLĄG -         gotycki kościół św. Mikołaja z XIII- XV w.;   -  Brama Targowa z XIII w.

                      -Kościół Mariacki z XIII w, obecnie galeria sztuki współczesnej „Galeria El”

  EŁK -  Ełcka Kolej Wąskotorowa – zabytek techniki, Muzeum Zabytków Kolejowych

   

  FROMBORK  -  zespół zabudowań Wzgórza katedralnego z XIV/ XV w.

   

  GIETRZWAŁD - sanktuarium Maryjne, kościół gotycki z XV w. Z drewnianą Pietą z 1425 roku i obrazem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej z XVI w.

   

  GIŻYCKO - skrzydło krzyżackiego zamku z XV w., przebudowane z XVI i na początku XVII w. ; -   Twierdza Boyen, w niej muzeum

   

  GŁOTOWO - barokowy kościół z 1722 – 1726 ;-  zespół 14 kaplic Stacji Drogi Krzyżowej z XIX w., zwany Warmińską Kalwarią

   

  KAMIENIEC - zespół pałacowo- folwarczny z XVIII w., z dominującą w krajobrazie ruiną pałacu

   

  KĘTRZYN -         zamek krzyżacki z II połowy XIV w.

   

  KLON -       wieś o zabytkowej drewnianej zabudowie z XIX w.

   

  KROSNO -         barokowy kościół odpustowy z XVIII w., we wnętrzu interesujące rzeźby z XVII i XVIII wieku oraz późnogotycki krucyfiks z CVI w.

   

  LIDZBARK WARMIŃSKI -         zamek biskupów warmińskich z XIV w. ; - Wysoka Brama z fragmentami obwarowań miejskich z XIV w.

   

  MORĄG - ratusz gotycki  z ok. 1444 roku, odrestaurowany w latach 1948- 1953; przed ratuszem dwie francuskie armaty zdobyte przez Niemców w 1871 r.; -   Pałac Dohnów z XVI w., przebudowany w 1719 r. W sylu barokowym

  NIDZICA - zamek krzyżacki zbudowany w latch 1380- 1400

   

  NOWE MIASTO LUBAWSKIE -  fragmenty murów obronnych z XIV w. W dwie bramy : Brodnicka oraz Lubawska

   

  OLSZTYN -         zamek kapituły warmińskiej z XIV w. ;-         Kościół św. Jakuba, gotycki z XIV w. ;-         Wysoka Brama z XIV w.; -   Stary Ratusz z XV w., później rozbudowany

   

  OLSZTYNEK -   zamek krzyżacki, gotycki z XIV w. Wielokrotnie przebudowywany

   

  ORNETA -   gotycki kościół parafialny z XIV w. O układzie bazylikowym z bogatym wyposażeniem wnętrza

   

  OSTRÓDA -    zamek krzyżacki z XIV w. Zniszczony w 1945 r., odbudowany w l. 80 XX w.

   

  PASŁĘK -   zamek krzyżacki z XIV w., gotycko – renesansowy ; - mur obronny z XIV w. O długości 1200m; -  ratusz gotycki, odbudowany w 1960r.

   

  PASYM -kościół ewangelicki, gotycki z końca XV w.

   

  RESZEL - zamek biskupów warmińskich z XIV w.; -  doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny miasta

   

  RYN -  zamek krzyżacki z drugiej połowy XIV w.

   

  STOCZEK KLASZTORNY k/Lidzbark Warmiński - barokowy zespół klasztorny księży Marianów

   

  SZTYNORT -  ruiny pałacu – dawna rezydencja magnatów Lehndorfów, przebudowana w XVII w. W stylu barokowym

   

  SZYNBORK - ruiny gotyckiego zamku kapituły pomezańskiej z XIV w. Z zachowanymi murami i 10 wieżami

   

  ŚWIĘTA LIPKA - barokowy kościół – bazylika z lat1687 – 1693 - „Perła baroku północnej Polski”

   

  WĘGORZEWO - zamek krzyżacki z końca XIV w., odbudowany w latach 80. ubiegłego wieku

   

  WOJNOWO - klasztor starowierców z XIX w.; -Cerkiew z początku  XX wieku